LET OP!
Wij kennen dit bedrijf niet!
LET OP!
Wij kennen dit bedrijf niet!

Onrechtmatig gebruik van PriPost

In een enkel geval gebeurt het dat één van onze adressen onrechtmatig wordt gebruikt. Dit is het geval wanneer wij geen relatie met een bedrijf hebben en zij ons adres toch gebruiken op een website en/of andere uitingen. Wanneer wij dit constateren starten we direct een onderzoek en treden wij altijd eerst in contact met het betreffende bedrijf (voor zover mogelijk). Wanneer hierop geen reactie plaatsvindt melden wij dit bij de autoriteiten en krijgt dit bedrijf een schrijven van onze jurist Mr. Julliet Smit uit Den Haag met de sommatie onmiddellijk te stoppen ons adres te gebruiken. Meer dan een melding kunnen wij echter niet doen, omdat de autoriteiten ons niet zien als een benadeelde en aangifte derhalve niet mogelijk is. Post/pakketten die naar ons adres worden verstuurd zullen worden geweigerd.

PriPost heeft met deze bedrijven geen relatie en het is voor ons niet mogelijk uitspraken te doen over de betrouwbaarheid. Gebruik je gezonde verstand en handel altijd naar eigen inzicht. Neem bij vragen eerst contact op met het betreffende bedrijf of webwinkel. Zoek naar contactgegevens bij de Kamer van Koophandel. Ben je benadeeld? Doe dan altijd aangifte bij de politie.

Onrechtmatig gebruik van PriPost
Melding Naam bedrijf URL
24-12-2020 Anytime mailbox https://www.anytimemailbox.com/
18-12-2020 Lutfy https://lutfy.nl/
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.