Onrechtmatig gebruik van ons adres

In een enkel geval gebeurt het dat één van onze adressen onrechtmatig wordt gebruikt. Dit is het geval wanneer wij geen relatie met een bedrijf hebben en zij ons adres toch gebruiken op een website en/of andere communicatie uitingen. Wanneer wij dit constateren, starten we direct een onderzoek en treden wij altijd eerst in contact met het betreffende bedrijf (voor zover mogelijk). Als wij echter geen reactie ontvangen, dan melden wij dit bij de autoriteiten en krijgt dit bedrijf een schrijven van onze jurist Mr. Julliet Smit uit Den Haag met de sommatie onmiddellijk te stoppen ons adres te gebruiken. Meer dan een melding kunnen wij helaas niet doen, omdat de autoriteiten ons niet zien als een benadeelde en aangifte derhalve niet mogelijk is. Post/pakketten die naar ons adres worden verstuurd zullen (voor zover mogelijk) worden geweigerd.

Wij hebben met onderstaande bedrijven geen relatie en het is voor ons niet mogelijk uitspraken te doen over de betrouwbaarheid. Gebruik je gezonde verstand en handel altijd naar eigen inzicht. Neem bij vragen eerst contact op met het betreffende bedrijf of webwinkel en zoek naar contactgegevens bij de Kamer van Koophandel. Ben je benadeeld? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Dat is de enige manier om dit soort praktijken een halt toe te roepen.

Opgelicht?

"*" geeft vereiste velden aan