Meer uitleg over de wet én over jouw privacy

De Wwft staat voor Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Een hele mond vol en een hele serieuze toon… en dat is het ook. Deze wet is ingrijpend en verplicht ons om allerlei controles uit te voeren. Meer uitleg over de Wwft vind je op deze pagina.

De overheid controleert streng op naleving van deze wet. Wanneer iets niet klopt, bijvoorbeeld omdat iemand oneigenlijk gebruik maakt van een adres, dan zijn de boetes gigantisch hoog. Dit dwingt ons dus om heel streng te controleren en kordaat op te treden wanneer iets niet klopt. Komt de naam op jouw ID-bewijs bijvoorbeeld niet helemaal overeen met wat je hebt ingevoerd in het portal? Dan is de kans groot dat deze wordt afgekeurd.

Privacy

Maar hoe zit het dan met jouw privacy…?
Een hele goede vraag, die we ons goed voor kunnen stellen. Gelukkig is ook dat goed geregeld, onder andere via de AVG, oftewel de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Bedrijven en overheidsinstanties moeten zich aan strikte regels houden wanneer zij persoonsgegevens verwerken.

Maar PriPost gaat verder, want privacy is één van onze levensaders. Veel klanten kiezen voor PriPost juist omdat ze privacy willen. Wij zullen nooit gegevens delen met derden, alleen wanneer de wet ons dat verplicht. We laten als voorbeeld geen externe partijen toe in het portal, zoals Google Analytics.

Een ander belangrijk punt is dat ons portaal heel goed beveiligd is. Onder andere doordat alle persoonlijke gegevens versleuteld zijn opgeslagen. En we laten het portal continu testen op eventuele veiligheidsrisico’s, via een ‘responsible disclosure’ programma.

Wat hebben wij nodig:

ID-check

Om te voldoen aan de Wwft dient PriPost een ‘Ken je klant onderzoek’ uit te voeren. Voor particuliere klanten betekent dit in verreweg de meeste gevallen alleen een ID-check. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat we enkele aanvullende vragen moeten stellen.

Om de ID-check op een makkelijke, snelle en vooral ook veilige manier te laten verlopen, hebben wij een speciale app ontwikkeld: de PriCompliance app:

1) Download om te beginnen eerst de app in de App-store of Google Play store:

2) Log vervolgens in met dezelfde gebruikersnaam / wachtwoord als het portal.

3) Voer de verificatiecode in die je hebt ontvangen per email

4) Volg de instructies in de app

PriCompliance

UBO-verklaring

Voor zakelijke klanten gaat het onderzoek een stap verder; naast een ID-check van de tekenbevoegde van het bedrijf, hebben wij in de meeste gevallen ook een UBO-verklaring nodig. Daarmee wordt in kaart gebracht wie de uiteindelijk belanghebbende is / zijn van het bedrijf.

Let op: Zijn er meer UBO’s die een belang hebben dat groter of gelijk is aan 25%?
Dan zullen we ook voor die personen een ‘Ken je klant onderzoek’ uit moeten voeren.

KvK-uittreksel

Wanneer wij niet in staat zijn zelf een uittreksel KvK op te vragen, zullen we jou vragen om deze aan te leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij buitenlandse entiteiten. Het uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn.
Wanneer een ander bedrijf staat aangegeven als bestuurder van het bedrijf, dan dienen we ook van dat bedrijf het uittreksel te ontvangen. Dit werkt door tot het moment dat wij kunnen concluderen dat jij tekenbevoegd bent voor het bedrijf waarvoor je de aanvraag doet.

Bewijs van huisadres

Voor sommige diensten is een bewijs van huisadres nodig. Dit kan geboden worden via één van onderstaande opties:

 • Rekening van een nutsbedrijf (gas, water, elektra)
 • Rekening van een telecom-, internet, of televisieprovider
 • Bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie
 • Rekening van gemeentelijke belastingen
 • Brief van de Belastingdienst
 • Bankafschrift (alle niet relevante data mag onleesbaar gemaakt worden)

Veelgestelde vragen

Hiernaast vind je een aantal veelgestelde vragen over wat wij nodig hebben.

Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem gerust contact met ons op! We helpen je graag verder.

Alles over de UBO2024-02-23T14:33:13+01:00

Uiteindelijk belanghebbenden

UBO’s zijn de uiteindelijke eigenaren of personen die mogen beslissen in een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigenaar zijn van een vof of maatschap, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting of vereniging. Heeft niemand zo’n belang van meer dan 25%? Dan zijn de hoger leidinggevende(n), bijvoorbeeld de vennoten of de statutaire bestuurders, de UBO’s. Iedere UBO-plichtige organisatie heeft één of meer UBO’s.

 1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?
 2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie?
 3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie?
 4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?

Heb je vraag 1 met “ja” beantwoord, vul dan op de gegevens van alle UBO’s in met per UBO het % Aandeel.

Heb je vraag 2, 3, of 4 met “ja” beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO’s in en vink Zeggenschap aan. Daarnaast vul je hier ook de personen in met feitelijke zeggenschap. Let op: er is altijd minimaal 1 persoon met feitelijke zeggenschap.

Als 1 UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan beiden aan.

Alle vragen = Nee
Heb je alle vragen met ‘nee’ beantwoord? Dan moet een hoger leidinggevend personeelslid als UBO aangemerkt worden (vaak een bestuurder of tekeningsbevoegde functionaris). Vermeld dan de gegevens van de natuurlijke personen die namens je organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen.

Heeft een stichting UBO’s

In een stichting kunnen onderstaande belangen van toepassing zijn. Je bepaalt – op basis van deze belangen – als organisatie zelf welke personen de UBO’s zijn.

Wie hebben er een belang in je organisatie?

 1. Mensen die recht hebben op meer dan 25% van het vermogen van je stichting
 2. Mensen die meer dan 25% stemrecht hebben bij besluit tot statutenwijziging
 3. Mensen die op een andere manier zeggenschap hebben, maar géén bestuurder zijn

Zijn geen van deze belangen van toepassing? Dan zijn de bestuurders de UBO’s

Ik heb de ID-check gedaan maar ik zie niet of het gelukt is?2024-01-21T23:14:28+01:00

De verificatie is gelukt als je in het portal geen melding meer ziet over het ID-bewijs. Krijg je geen bevestiging in de app? Kijk dan in het portal of je nog steeds de ID verificatie ziet bij de actuele status van jouw Postbox.

Kan ik mijn ID alleen verifieren via de app?2024-01-21T23:12:56+01:00

Het verifieren van jouw ID-document kan inderdaad alleen via onze speciale app. Als je de verificatie hebt doorlopen, dan kun je de app weer verwijderen van je telefoon. Wij gebruiken de app omdat dit een beveiligde omgeving is en omdat de verificatie geautomatiseerd verloopt. Als het ID-document is geverifieerd slaan wij deze niet op en zo weten we zeker dat de informatie niet in verkeerde handen kan vallen.

Hoe voorzie ik jullie van een KvK uittreksel als mijn bedrijf in het buitenland is gevestigd?2024-01-18T13:22:47+01:00

Ook als je bedrijf in het buitenland is gevestigd zijn wij verplicht om controles uit te voeren. Als jouw bedrijf niet is ingeschreven in het Nederlandse KvK Handelsregister, dan ontvangen wij graag een uittreksel van het handelsregister uit het land waar het bedrijf wel is ingeschreven.

Ik heb een eenmanszaak, dan is de UBO-verklaring toch niet nodig?2024-01-21T23:07:52+01:00

Als je een eenmanszaak of ZZP bedrijf hebt, dan zijn er inderdaad geen UBO’s om te registreren in het UBO register van de KvK. Wij vragen echter alle zakelijke klanten om onze UBO-verklaring in te vullen. Je geeft hier dan aan dat jouw bedrijf een eenmanszaak is en je hoeft dan geen UBO’s aan ons door te geven.

Ga naar de bovenkant