Is een Postbox anoniem?

Is een Postbox anoniem?

De Postbox is anoniem voor de verzender van de post, want de verzender ziet immers niet jouw privéadres maar het adres van de Postbox. Wanneer je volledig anoniem wilt zijn, kun je een alias toevoegen als geadresseerde, zodat de post aan deze naam verzonden kan worden.