postadres postbus postverwerker
Hier ben je nu:Home/Privacy en beveiliging
Privacy en beveiliging2022-03-02T10:36:34+01:00

Versterken

Het versterkt de rechten van individuele personen op de bescherming van hun gegevens

Beveiliging

Houd gelijke tred met technologie en versterk de bescherming tegen ongerechtvaardigd gebruik van persoonlijke gegevens

Verenigen

Harmonisatie van gegevensbeschermingswetten binnen en buiten de Europese Unie

Privacy en beveiliging
Postadres aanvragen

De AVG

Om de rechten van het individu op privacy te versterken, heeft de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG tot stand gebracht. Om de bestaande richtlijnen inzake gegevensbescherming te versterken, definieert de AVG richtlijnen voor bedrijven die persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken. De verordening van de Europese Unie is van toepassing op bedrijven die persoonsgegevens van Europese ingezetenen verwerken en heeft een handhavingsdeadline van mei 2018.

Effectieve compliance houdt rekening met gegevensprivacy en beveiligingsvereisten, ongeacht waar jouw bedrijf zich bevindt, of in welke branche je lid bent. Bij PriPost optimaliseren we ons bedrijf en de processen door ons te houden aan de aanbevolen normen en beleidsregels. Daarom is PriPost in staat jou een robuuste en schaalbare structuur te bieden voor een veilige verwerking van jouw gegevens.

PriPost en haar betrokkenheid bij de AVG

De AVG dwingt grensoverschrijdende gegevensbeschermingsmechanismen af voor bedrijven met activiteiten in meerdere EU-lidstaten. Als centrale toezichthoudende autoriteit regelt de AVR gegevensbeschermingskwesties voor alle internationale bedrijven die persoonsgegevens verwerken.

PriPost zet zich in voor het aanbieden van veilige producten en diensten door het implementeren en naleven van voorgeschreven compliance beleid, zowel als gegevenscontroller als -processor. De handhaving van de AVG is van cruciaal belang voor onze missie om de EU en al onze wereldwijde klanten veilige en betrouwbare post gerelateerde diensten te bieden.

Neem voor meer informatie of vragen over de Privacy verklaring van PriPost contact op met [email protected]

Onze AVG compliance wordt ondersteund door 3 principes:

 1. Waarde – Lever waarde door de service-efficiëntie te optimaliseren met veilige en schaalbare systemen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens.
 2. Samenwerking – Vergroot het bewustzijn van klanten en partners over regelgevingseisen, en zorg voor consistente toepassing van gegevensbeschermingsmaatregelen.
 3. Continuïteit – Verhoog de bedrijfsprestaties door continue verbetering, beste praktijken en innovatie.

De verordening omvat stappen die moeten worden genomen op alle gebieden van de bescherming van de privacy van een persoon – het instellen van beveiligingsmechanismen, naleving, repercussies van inbreuken en meer. Niet-naleving na de datum van tenuitvoerlegging kan zware sancties opleveren.

PriPost heeft het commitment om de persoonlijke data van onze klanten te beschermen, onze klanten te helpen de betekenis en belang van de AVG te begrijpen en te voldoen aan de vereisten van de AVG en andere wereldwijde standaarden.

Vragen en antwoorden m.b.t.

privacy en uw gegevens

Welke persoonlijke gegevens heeft PriPost van mij nodig?2018-11-25T20:59:48+01:00

Vanwege wettelijke verplichtingen (WWFT) dient PriPost de identiteit van haar klanten vast te stellen en te controleren. Dit doen we door middel van een kopie ID. Dit mag een ID kaart, paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument zijn. PriPost verwijdert het kopie direct nadat de identiteit is vastgesteld.

Bedrijven, verenigingen of stichtingen dienen ook een recent uittreksel van de KvK en een UBO verklaring af te geven.

Wat wordt in de AVG bedoeld met databeveiliging ‘by design’ en ‘by default’?2018-11-25T21:13:40+01:00

Gegevensbescherming door middel van ontwerp (design) betekent dat alleen de vereiste persoonlijke gegevens worden verzameld en dat privacykenmerken en -functionaliteit vanaf het eerste moment waarop ze zijn ontworpen, worden verwerkt in producten en services.

Gegevensbescherming standaard (default) betekent dat bedrijven passende maatregelen moeten nemen om privacyrisico’s te beperken op het moment dat de gegevens worden verzameld, evenals door deze uit te breiden op het moment van verwerking.

Wat wordt bedoeld met ‘het recht om te worden vergeten’?2018-11-17T11:33:10+01:00

Individuen hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen, in het geval dat deze niet langer nodig zijn. ‘Het recht om te worden vergeten’ is ter ondersteuning van de vrijheid van meningsuiting.

Waarom heeft PriPost een kopie van mijn ID nodig?2020-06-01T14:15:32+02:00

Kopie ID voorbeeld PriPost heeft de wettelijke verplichting de identiteit van haar klanten te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Een kopie kun je beveiligd uploaden in het klantenportaal. Het is ook mogelijk om langs te komen op een van onze kantoren om het ID persoonlijk te laten zien. PriPost bewaart namelijk geen kopie van jouw ID. Wij noteren enkel de volgende gegevens en controleren deze op juistheid:

Kopie ID voorbeeld

 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Document nummer
 • Soort document
 • Afgifte datum
 • Instantie

Welke ID’s wordt geaccepteerd?

 • Paspoort
 • Nationale identiteitskaart (NIC)
 • Nederlands rijbewijs
 • Nederlands vreemdelingendocument

Het kopie ID dient duidelijk leesbaar te zijn. Ook zijn vaak voor- en achterkant nodig wanneer op de achterzijde informatie is vermeld. Je kunt indien gewenst de foto en het BSN nummer afschermen. Voor buitenlandse ID’s geldt dat de MRZ code zichtbaar moet zijn.

Is een Postbox veilig?2019-05-13T13:21:13+02:00

Jouw post is bij ons in goede handen. Bij PriPost werken medewerkers die jarenlange ervaring hebben binnen het postbedrijf. Ook PriPost is gebonden aan de wet en zal jouw post overeenkomstig behandelen.

In hoeverre is mijn privacy gewaarborgd?2022-11-17T12:08:16+01:00

PriPost deelt geen gegevens van haar klanten met derden, overeenkomstig onze algemene voorwaarden en privacy reglement. Post wordt door ons uitermate zorgvuldig behandeld. Werknemers zijn gecontroleerd en in het bezit van een VOG. PriPost verzorgt voor duizenden klanten uit meer dan 50 verschillenden landen de post waaronder advocaten, juristen, bewindvoerders, bekende Nederlanders, makelaars en vele grote en kleine ondernemingen. Indien gewenst en/of noodzakelijk is het mogelijk een geheimhoudingsverklaring te laten opmaken.

PriPost en de AVG
PriPost is 100% AVG compliant. Onze informatiesystemen staan op servers in Nederland.

Ga naar de bovenkant