Privacy en beveiliging2022-03-02T10:36:34+01:00

Versterken

Het versterkt de rechten van individuele personen op de bescherming van hun gegevens

Beveiliging

Houd gelijke tred met technologie en versterk de bescherming tegen ongerechtvaardigd gebruik van persoonlijke gegevens

Verenigen

Harmonisatie van gegevensbeschermingswetten binnen en buiten de Europese Unie

Vragen en antwoorden m.b.t.

privacy en uw gegevens

Welke persoonlijke gegevens heeft PriPost van mij nodig?2018-11-25T20:59:48+01:00

Vanwege wettelijke verplichtingen (WWFT) dient PriPost de identiteit van haar klanten vast te stellen en te controleren. Dit doen we door middel van een kopie ID. Dit mag een ID kaart, paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument zijn. PriPost verwijdert het kopie direct nadat de identiteit is vastgesteld.

Bedrijven, verenigingen of stichtingen dienen ook een recent uittreksel van de KvK en een UBO verklaring af te geven.

Wat wordt in de AVG bedoeld met databeveiliging ‘by design’ en ‘by default’?2018-11-25T21:13:40+01:00

Gegevensbescherming door middel van ontwerp (design) betekent dat alleen de vereiste persoonlijke gegevens worden verzameld en dat privacykenmerken en -functionaliteit vanaf het eerste moment waarop ze zijn ontworpen, worden verwerkt in producten en services.

Gegevensbescherming standaard (default) betekent dat bedrijven passende maatregelen moeten nemen om privacyrisico’s te beperken op het moment dat de gegevens worden verzameld, evenals door deze uit te breiden op het moment van verwerking.

Wat wordt bedoeld met ‘het recht om te worden vergeten’?2018-11-17T11:33:10+01:00

Individuen hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen, in het geval dat deze niet langer nodig zijn. ‘Het recht om te worden vergeten’ is ter ondersteuning van de vrijheid van meningsuiting.

Waarom heeft PriPost een kopie van mijn ID nodig?2023-03-07T00:15:13+01:00

PriPost heeft de wettelijke verplichting de identiteit van haar klanten te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit wordt gedaan door PriCompliance – een andere dienst binnen de PriGroup – die ervoor zorg draagt dat alle diensten voldoen aan de steeds veranderende wetgeving. Een kopie kun je beveiligd laten checken in de PriCompliance app die je kunt downloaden in de app-store of Google playstore.

Is een Postbox veilig?2019-05-13T13:21:13+02:00

Jouw post is bij ons in goede handen. Bij PriPost werken medewerkers die jarenlange ervaring hebben binnen het postbedrijf. Ook PriPost is gebonden aan de wet en zal jouw post overeenkomstig behandelen.

In hoeverre is mijn privacy gewaarborgd?2022-11-17T12:08:16+01:00

PriPost deelt geen gegevens van haar klanten met derden, overeenkomstig onze algemene voorwaarden en privacy reglement. Post wordt door ons uitermate zorgvuldig behandeld. Werknemers zijn gecontroleerd en in het bezit van een VOG. PriPost verzorgt voor duizenden klanten uit meer dan 50 verschillenden landen de post waaronder advocaten, juristen, bewindvoerders, bekende Nederlanders, makelaars en vele grote en kleine ondernemingen. Indien gewenst en/of noodzakelijk is het mogelijk een geheimhoudingsverklaring te laten opmaken.

PriPost en de AVG
PriPost is 100% AVG compliant. Onze informatiesystemen staan op servers in Nederland.

Ga naar de bovenkant