postadres postbus postverwerker
  • UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de uiteindelijk belanghebbende.
  • Een UBO is een natuurlijk persoon die tenminste 25% aandelen houdt of zeggenschap in de niet- beursgenoteerde rechtspersoon kan uitoefenen.
  • Of die begunstigde is of bijzondere zeggenschap heeft van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust.
2020-07-14T09:52:31+02:000 Reacties
Ga naar de bovenkant